ПРОГРАМА

Програмата на ДД ЗАЕДНО бе публикувана най-напред на сайта ни zaedno.mobi, като част от начинанието ПРОЕКТЪТ “БЪЛГАРИЯ”. Хронологически това се отнася към 24.04.2013 г. (виж Бюлетин №10).

Дискусии и разяснеиня са публикувани многократно – тук предлагаме едно кратко есе публикувано през октомври 2016 г. и озаглавено “Програмата на ДД ЗАЕДНО – единствената Национална Доктрина за България: размишления върху изобилието от “национални доктрини” и “национални стратегии” като способ за дефокусирането на нацията” от Иван Даракчиев: През последните години стана модерно всякакви организации – официални или не – да предлагат своя “Проект за национална доктрина на България” (понякога пък “доктрината” е “стратегия”)… за да продължите да четете, натиснете върху доктрина ЗАЕДНО.