In Shadow: short movie

Стоян Йорданов

Авторът на филма Любомир Арсов е обрисувал по изключителен начин същността на днешната цивилизация и запътилото се към пропастта човечество.
Но както са казали мъдрите – разрушението и съзиданието са двете страни на едно и също нещо нар. творчески процес и развитие.
Всяко развитие предполага кризи и изисква от съответните членове на даденото общество да надскочат себе си, за да могат да преодолеят “нерешимия” проблем. След което следва нов период на разцвет и развитие.

Болестта и лечението се случват по едно и също време. Горчивата чаша се изпива до края, а и ако това не предизвика осъзнаване на цивилизацията следват бедствия и катаклизми.
Наблюдаваме и живеем във време на материализиране на слабостите на човечеството, породени от изпадането в краен и див материализъм, и примитивно задоволяване на животинските инстинкти до степен на самозабрава.
Забравихме, че сме същества от друг порядък призван не да се подчинява на материята е да я овладее и одухотвори.
Да се надяваме, че високата осъзнатост на българския народ ще му помогне да премине през поредния исторически изпит, при който става отсяване на зърното от плявата.