Единение Се Постига С Промяна На Мисленето

Три Урока За Единение

Д-р Георги Чалдъков

В Част 1 — Deja vue инициативни комитети – писах, че българският обществен и политически живот е богат на инициативни комитети, които често са организирани от интелектуалци, понякога — от политици.

Изглежда никой от тях не се е поучил от трите урока за единение, взаимност, разбирателство, съпричастност, благосклоност, великодушие…

Урок на двете магарета

Този урок е базиран на мисловния експеримент с Буридановите магарета, наречени така на името на френския философ Жан Буридан (1295 – 1363). Две, вързани с едно въже,  магарета са поставени точно по средата между две купчини сено – с еднакъв размер и качество.  Когато те се опитват самостоятелно да достигнат до купчината сено, двете остават гладни, и двете губят (lose-lose solution). Когато седнат и размислят, те заедно достигат първо едната, после другата купчина сено и се  нахранват. Така и двете магарета печелят (win-win solution).

Урок на таралежите

„Било много студено и много животни измирали от студ. Таралежите, като ви­дели това, решили да се обединят в групи – да се топлят взаимно, но бодлите на всеки един наранявали съседите им. Тогава те решили да се отдалечат и започнали да умират от измръзване. По-умните таралежи обаче се съгласили да при­емат бодлите на другите и по този начин се научили да живеят с малките рани, нанесени им от общуването с най-близките.“

Урок на африканските деца

     „Антрополог предлага на деца от африканско племе да поиграят на една игра. Той поставя на разстояние от тях кошница с плодове и казва на децата: „Плодовете ще бъдат на този, който пръв достигне кошницата.“ Когато дава знак на децата да започнат да бягат, те се хващат здраво за ръце и побягват всички заедно. И след това всички заедно сядят и ядат вкусните плодове. Поразен антропологът запитва децата защо не побягнали по отделно, така всичките плодове ще бъдат само за един. Децата отговорили: „Обонато“. Това на техния език означава: „аз съществувам, защото ние съществуваме.“

Сега Обонато е мото на Дисидентско движение „Заедно”. То e регистрирано през 2010 г. от инж. Иван Даракчиев (гражданин на Бургас и Белгия) и съмишленици. Според дисидентско „Заедно” (не според „Заедно“ на професор Лупи), „единение между „двете Българии“ е илюзия на облажващите се от днешната система, които съзнават грешката, която ако не са направили сами, то са се присъединили на  трапезата на причинителите. Всеки, който има макар и бегли понятия от историята, ще им каже, че няма как да примирят няколко милиона души с ограбено бъдеще, с няколкото десетки хиляди, които са ги ограбили и де факто обрекли на геноцид.“

И още, до 1944 г. пронемските български правителства убиваха комунисти – как да не чувстват болката роднините и приятелите на убитите Гео Милев, Никола Вапцаров, Атанас Манчев, …? След 9 септември 1944 г. просъветските български диктатори и техният „Народен съд“ убиваха демократи. След това политбюро на ЦК на БКП изпращаше невинни българи в концентрационни лагери, наричани трудово-възпитателни общежития (ТВО), всъщност — лагери за изтезания и смърт. Така от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. са репресирани повече от 300 000 българи.

От „България, която убивахме” (1944-1989) да стигнеш до „България, която обичаме” (2016) е нужно: покаяние, разкаяние, промяна на мисленето (и чувствата) – metanoia (на гръцки). Още повече, че бездейства действащият Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, приет от 38-то Народно събрание на 26 април 2000 г.

Големите въпроси сега са: има ли ги (i) Буридановите магарета, за които сътрудничеството е по-добро от конфликта, (ii) „по-умните таралежи, които да се съгласят да при­емат бодлите на другите и по този начин да се научат да живеят с раните, нанесени им от тях“ и (iii) „африканските деца“ с тяхното „Обонато“ — „аз съществувам, защото ние съществуваме.“

Да ти взема болката (цавът данем) – казват арменците на човек, който е угрижен. Това е трогателния глас от „интимната акустика на човешката душа”, чувства и мисли със съществено значение в пулсиращата материя на моралната философия – покаянието, разкаянието, прошката  е привилегия на духовно богати хора. В заключение, на 31 декември 2017 получих следното писмо от профeсор Хироши Ямамото от Университета в Каназава, Япония:

Драги Георги,

Желая ти здраве, щастие и нещо фантастично, което да се сбъдне през 2018. „Нарисувана“ е надеждата ми за тази година – тя се нарича „Соусей” и означава да живеем заедно.

Хиро

Веднага му отговорих:

Драги Хиро,

След пожеланията за здраве, твоето „Соусей” – да живеем заедно във взаимно разбирателство – e най-значимото послание към всички хора на

света. Защото:

Заедността е душата на всяка благотворна човешка дейност. Мозъкът и сърцето са много чувствителни органи. Затова хората трябва да ги използваме по-често

– заедно.