Цялата Истина

В тази рубрика в поредица видео-материали (репортажи, интервюта и др.) ще поместваме малко позната (а често и скривана) информация за икономиката на България преди 1989 г., както и други теми-табу от бита и реалностите на българите.

  1. Първият видео-материал в тази поредица е интервю с бившия Главен Счетоводител на Държавно Предприятие “Океански Риболов” в Бургас, г-н Вичо Вичев. В продължение на около 30 години предприятието осигурява  поминък пряко на около 3000 семейства и косвено на още толкова. ВИДЕО…