110 Години (Не)Зависими

Или повече въпроси, отколкото отговори на това „Какво е Независимост?“

Д-р Георги Чалдъков

Независимостта на България е провъзгласена с Манифест към народа на 22 септември 1908 г. в църквата „Св. Четиридесет мъченици” в Търново.

Може ли човек да бъде независим? Този въпрос се отнася и за държавите. Господа политици, сътрудничество, базирано на зависимост, е васалитет, а не независима държава. „Сътрудиничество и независимост правят силата” е по-полезен девиз за България, отколкото „Съединението прави силата” – още повече, че това е буквален превод на белгийския девиз L’Union fait la force.

 

 

Мързел и малодушие са причините, поради които една толкова голяма част от хората, остават все пак охотно през целия си живот непълнолетни; ето защо е толкова лесно те да бъдат зависими от другите, които се самообявяват за техни опекуни.

Имануел Кант

Сто и десет години продължаваме да търсим независимия човек  –  Homo independence quaero. И неговата висша изява – реципрочния-и-независим човек (Homo recipendence – от Homo reciprocans и Homo independence).

И отговорите на въпросите:

Кое доминира – сътрудничество или зависимост, алтруизъм или егоизъм, Homo recipendence или Homo economicus (консумиращия, печелищия само за себи се „рационален“ човек)?

Има ли, както в „Произход на видовете” на Дарвин, реципрочен алтруизъм в произход на държавите и обществата? Стабилността и благоденствието на една страна подкрепят ли се от другите страни? Или егоцентризмът на big brothers в Брюксел, Вашингтон, Москва и Пекин преобладава над някои страни? Колко съпричастни и независими хора per capita от населението има в Европа, САЩ и Китай? Ще допускаме ли да ни унижават с наказателните акции на „Параграф-7“ от Договора на ЕС?

 Осъзнаваме ли великия смисъл на saperе aude? – стреми се да знаеш, да мислиш и действаш независимо.* Стремим ли се да имаме интелектуална и морална независимост, да не оставаме непълнолетни, незрели, nonage – да имаме куража да изричаме мислите си публично, да признаваме постиженията на „ближните“ – да престанем да страдаме съответно от агорафобия и меритофобия.

И да тръгнем по пътя към Независимостта 

“Искам да чета, да попивам знания и да се подобрявам, искам да сбъдна мечтите си, да подобря част от света и вярвам, че Вашият опит би ми бил от огромна полза” – това написа една студентка след първата ми лекция по клетъчна биология за новата учебна 2018-2019 година.

Иначе, какъв е този българин и каква е тази България, ако е зависима?