ИСИХ (Институт на Свободните Изследователи “Хистореон”)

ИСИХ беше сформиран в края на 2016 г. на базата на кръговете “Ави-Тохол”, “ЗАЕДНО”, “Интеракция” в Република Македония, Организации на Волжските българи в Татарстан, Чувашия и Кавказ, и др.

ИСИХ обединява хората с българско национално самосъзнание, които търсят, изучават и премислят своето културно и историческо наследство, с цел съхраняването му и разпространението му всред нашите сънародници по цял свят, и особено всред младото поколение.

Печатен орган на ИСИХ е списание “Ави-Тохол”, където се оповестяват както резултати от творческите търсения на нашите членове, така и отчети за по-важните събития и проекти, които планираме и провеждаме. Особен акцент получават научните конференции, краеведческите проучвания, етнографски и археологически проекти, в които наши членове участват.

За по-малко от двугодишното си съществуване ИСИХ привлече като асоциирани членове вече няколко сходни орханизации и кръгове, с които имаме сходни виждания и цели. Това създава увереността на ръководството, актива и редовите членове, че сме на прав път и организацията ще продължава да расте – и да работи за българщината.

Освен от страниците на списание “Ави-Тохол” и Информационните Бюлетини на ДД “ЗАЕДНО”, информация за ИСИХ се помества на обособената Интернет страница на Института, на

www.historeon.com