Представяне на книгата

Представяне на книгата

Bulgaria Terra Europeansis incognita

се състоя на 28 февруари 2018 г. във втора зала на СУ “Св. Кл. Охридски”, в централното здание на Университета, на бул. “Цар Освободител” N 15.  Присъстваха над 50 участника.  Преставянето бе съ-организирано от

  • издателство ДУКАТИ,
  • Институтът на Свободните Изследователи “Хистореон”,
  • Редакцията на сп. “Ави-Тохол”, Фондация ЗАЕДНО и
  • Дисидентско Движение ЗАЕДНО