Дискусия в кръга ЗАЕДНО: началото на м. март 2013 г. – Завентем, Белгия

Този видео материал е запис на дискусия проведена в продължение на няколко сбирки на членове и съмишленици на Дисидентското Движение ЗАЕДНО. Първоначалната идея бе да се предложат на сайта само тематично обособени отрези от цялото, кратки, за консумация от страна на тези, които “нямат време”. Няколко такива – “Номенклатурокрация”, “За Революцията”, “Пряка Демокрация” и пр. – ще бъдат публикувани тук не след дълго. По-късно решихме, че за по-широката публика ще бъде от полза хората да видят и чуят всичко така, както си е протекъл разговорът, без никакво редактиране – има много поуки и в най-дребните детайли…

Горното отговаря най-добре на идеята, с която по начало тръгнахме към създаване на този запис – да поставим основите на наша си, ЗАЕДНОвска медия, тъй като до него момент (както, впрочем, и досега) официалните медии бягат като дявол от тамян от идеите на “богохулниците”, които се обявяваме против “политическата коректност”. А щом ЗАЕДНО.ТВ е алтернативна медия, тя може да си позволи да разчупи канона и във формата (а не само в съдържанието), тоест, да използва алтернативни похвати. И така, този е хронологически първият репортаж в нашата нова медия. Считаме, че имаме какво да кажем на българските граждани, особено на тези, които се считат за патриоти!