Лекция “ДД ЗАЕДНО” – София, 21.10.2016 г.

Това е запис на лекция (и дискусия) пред група от отделни социално ангажирани и разтревожени български граждани, както и представители на различни спонтанно възникнали в последната година граждански групировки, движения и др., търсещи обединение в името на мечтаното от множеството противопоставяне на статуквото с оглед измъкването на страната от настоящата национална катастрофа.

Записът не се получи достатъчно качествен като звук, а и батерията на наетата от нас камера се изтощи някъде по средата на събитието, в резултат на което в средната част има пропуск. Независими от това, смятаме, че за интересуващите се все пак си струва да видят записа и си извадят немалко поуки.