Европейски Съюз

Тук поместваме една глава от книгата Bulgaria, terra europeansis incognita, ISBN 978-954-91584-3-4. Книгата е писана в периода 2002-2009 г., а от коментара относно легалността на ЕС излиза, че тази глава е написана след провала на първия опит да се приеме конституция на съюза, и преди втория опит, когато “демократите” извършиха поредните престъпления спрямо своите народи, като прекръстиха проекта за конституция “договор” и неправомерно избегнаха – с изключение на Ирландия – провеждането на национални референдуми.

През 2010 г. материалът бе поместен в превод на български език на http://www.zaedno.mobi. От това време датират допълнителните бележки в скоби, от типа (… б.м., И.Д.).

ГЛАВА 39 : Пътят “Европейски Съюз”.    Така както стоят нещата днес, за България това е пътят за никъде…