Дисидентско движение ЗАЕДНО: Въведение – Цели и Мисия (запис от м. март 2013 г.)

В това видео Иван Даракчиев (създателят на “ЗАЕДНО”) представя въведение на основните цели, мисия и идеи на Националното Движение Заедно (накратко “ЗАЕДНО”). Националното Движение Заедно застъпва концепцията, че единственият възможен изход от дълбоката морална, икономическа и управленческа криза, в която България се намира вече над две десетилетия, е заменянето на “Представителната демокрация” с оптимизирана форма на “Пряка демокрация”. Тоест, единственият изход за излизане от блатото е въвеждането на “безпартийна” пряка демокрация, в която партиите (т.е. Номенклатурата) и професията политик (респ. Номенклатурчиците) отпадат като ненужни и всъщност вредни за благоприятното развитие и добруване на нацията и държавата.

Dissident movement ZAEDNO: Introduction – Objectives and Mission

In this video introduction Ivan Daraktchiev (the founder of ZAEDNO, Bulgarian for TOGETHER) presents the goals, the mission and the ideas of National Movement Zaedno (“ZAEDNO”, for short).

The National Movement Zaedno promotes the concept that the only possible solution to the deep moral, economic and governance crisis, in which Bulgaria has fallen for more than two decades now, is the replacement of the “Representative democracy” with an optimized form of “Direct democracy”. Its doctrine postulates that the only solution for the nation to extract itself from the current morass is to adopt a system of Direct Democracy in which political parties (a.k.a. “Nomenklatura”) and professional politicians (a.k.a. “Nomenklaturchiks”) are absent due to their extremely harmful role for the development of Bulgaria. Note that this is also valid about any other country such as the US, Russia, India, China, Latin America, almost all European countries, etc. wherein the “Representative democracy” degenerated in what we call “Nomenklaturocracy” (more about this in the video).